Vymáhanie pohľadávok

Veriteľom sa môže stať ktokoľvek, kto inému poskytol pôžičku, vykonal službu za úplatu alebo predal konkrétnu vec a to vtedy, pokiaľ mu klient nezaplatí načas a celkovú čiastku. Dlhovať sa teda dá vlastne na akejkoľvek veci alebo službe, ktorá je právne posúditeľná.

Každý veriteľ by si mal uvedomiť, že najdôležitejšou vecou, ktorá vymáhanie pohľadávky predurčuje na úspech, je jej dokonalá príprava. Tá spočíva hlavne v nezabudnutí napomenúť dlžníka pred podaním žaloby, mať správne zostavenú zmluvu, na základe ktorej dlh vznikol, alebo mať bez chyby spísanú zmenku, aby nemohol mať súd pochybnosti o pravosti a opodstatnenosti takého dlhu.

Vymáhať pohľadávku sa dá rôznymi spôsobmi. Snáď najznámejší je v dnešnej dobe exekučné konanie alebo využitie súkromných firiem. Veritelia, najmä veľké firmy, majú na tieto situácie zmluvné advokátskej kancelárie alebo zriadené vlastné oddelenie, ktoré sa zaoberá práve dlžnými pohľadávkami danej spoločnosti. Ďalej je možné, aby veriteľ vymáhal dlh aj sám, napríklad upomienkami.

Dôležité je tiež nezabudnúť na premlčacie lehoty, ktoré sa môžu veľmi odlišovať. Vždy záleží na type vymáhanej pohľadávky. Všeobecná premlčacia lehota je 3 roky.

Nikdy by nemal veriteľ pred samotným vymáhaním dlžníka zastrašovať. Ide o hrubé porušenie etiky a vlastne aj zákonného poriadku Slovenskej republiky. Naopak, je dobré, aby veriteľ slušnou formou vyzval dlžníka k splneniu jeho povinnosti a v prípade, že tak neurobí mu oznámil, že podáva žalobu na dlžnú čiastku k súdu.

Niekedy sa môže stať, že dlžník má viacej dlhov u viacerých veriteľov. V takom prípade sa všeobecne vymáhajú najprv dlhy staršieho dátumu a až potom tie mladšie. Výnimku tvoria prednostné pohľadávky, ktorá môžu „preskočiť“ aj staršie dlhy.

Každý veriteľ si musí uvedomiť, že je nutné vložiť nejakú investíciu, aby sa vôbec začalo vymáhanie. Môže ísť o niekoľko desiatok až stoviek Eur.

Vzťah medzi veriteľom a exekútorom alebo súkromnou firmou, ktorá sa zaoberá vymáhaním pohľadávok, by mal byť upravený zmluvne a to najlepšie písomne.